כתבות מהעיתון

  • מולטיפול - ארגונונמיה לעיניים, יולי מגזין ׳הישוב׳

  • העיניים בשימוש המחשב - אוגוסט, מגזין ׳הישוב׳

  • על חשיבות העיניים לקראת שנת הלימודים- ספטמבר, מגזין ׳הישוב׳

  • קרינה ומשקפי שמש - אוקטובר, מגזין ׳הישוב׳

מוזמנים לשאול אותנו